รูปแบบของสารสกัด CBD ที่ได้จากกัญชา

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ผลิตจากสารสกัด CBD ซึ่งสามารถแบ่งออก เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

1. Full spectrum CBD หรือ Whole plant CBD เป็นสารสกัด CBD ที่คงสารที่มีในกัญชาตามธรรมชาติไว้ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย สารแคนนาบินอยด์ร้อยกว่าชนิด เช่น CBD, CBDa, CBG, CBGa, CBN, CBV นอกจากสารแคนนาบินอยด์แล้วยังมี เทอรพีน (terpenes) ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ฟีนอล (phenols) กรดไขมันไม่อิ่มตัว รวมทั้งแร่ธาตุ และวิตามินต่าง ๆ ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนมีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาใช้ร่วมกัน สารเหล่านี้จะช่วยเพิ่มสรรพคุณทางยาของกันและกัน

2. Broad spectrum CBD เป็นสารสกัด CBD ที่ผ่านขบวนการแยกเอาสาร THC ออก แต่ยังคงสารอื่น ๆ ที่มีตามธรรมชาติของกัญชาไว้ทั้งหมด Broad spectrum CBD ให้สรรพคุณทางยาคล้าย ๆ กับ Full spectrum CBD เนื่องจากสารต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ใน Broad spectrum CBD จะช่วยส่งเสริมสรรพคุณทางยาของกันและกัน

3. CBD isolate เป็นสารสกัด CBD ที่ผ่านขบวนการแยกเอาสารอื่น ๆ ออกและคงเหลือไว้แต่ CBD เพียงตัวเดียวเท่านั้น

ที่มา : สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts