สายพันธุ์กัญชา

สายพันธุ์กัญชา – สายพันธุ์ของกัญชาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สายพันธุ์หลัก ได้แก่

1. สายพันธุ์ซาติวา (Cannabis Sativa L.) เป็นสายพันธุ์ที่พบมากบริเวณ
เส้นศูนย์สูตร มีสาร THC เด่น ฤทธิ์ทำให้รู้สึกดี ช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้า อาการ
เมื่อยล้า กระตุ้นความอยากอาหาร อาการเจ็บปวด และอาการคลื่นไส้ แต่ข้อเสีย
คือ ทำให้เกิดอาการหวาดระแวงและอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ

2. สายพันธุ์อินดิก้า (Cannabis indica Lam.) พบมากในแถบ
ตะวันออกกลาง บริเวณที่มีอากาศแห้ง มีค่า THC ต่ำ แต่ค่า CBD สูงกว่าสายพันธุ์
ซาติวา นิยมนำดอกมาสกัดเป็นน้ำมันใช้ในทางการแพทย์

3. สายพันธุ์รูเดอราลิส (Cannabis Ruderalis Janisch) มีต้นกำเนิด
ในตอนกลางของรัสเชีย มีปริมาณสาร THC น้อย แต่มีสาร CBD ในปริมาณมาก

ที่มา : สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts