ประวัติความเป็นมาของกัญชา

ประวัติความเป็นมาของกัญชา – จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ พบว่า มีการปลูกกัญชาในประเทศจีนมานานตั้งแต่ประมาณ 3 ศตวรรษก่อนคริสตกาล ส่วนประวัติการใช้กัญชานั้น พบว่า มีปรากฏอยู่ในหลักฐานของชาวอัสซีเรียน กรีกและโรมัน ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 2 ได้ปรากฏหลักฐานว่า มีการนำเอาเมล็ดกัญชามาเลี้ยงแขก จนเป็นธรรมเนียมประเพณีเพื่อให้เกียรติแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน (Galen of Pergamos , died about A.D. 200) แต่ระยะนั้นไม่ได้มีกัญชาไว้สำหรับเสพเพื่อความมึนเมา ส่วนชาวสะกิทเตี้ยน (Scythians) ใช้เมล็ดกัญชาเผาบนก้อนหินซึ่งถูกอังไฟให้ร้อนให้เผาไหม้เป็นควันอบร่างกายแทนการอาบน้ำ แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ ชาวกรีกและโรมันโบราณไม่ได้ใช้กัญชาไว้เสพเพื่อความมึนเมา แต่หลักฐานแสดงว่ามีการปลูกกัญชามาก่อนในสมัยนั้นแล้ว

จวบจนกระทั่งตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 พบว่า มีการใช้กัญชากันอย่างกว้างขวาง แพร่หลายในกลุ่มชาวอินเดีย อียิปต์ แอฟริกาเหนือและกลุ่มประเทศตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมุสลิม พบว่า มีการเสพกัญชาเพื่อให้เกิดความมึนเมากันมาก และมีการสังเกตพบว่า ฤทธิ์ของกัญชาที่นำมาใช้นั้นแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการเสพ ส่วนในคาบสมุทรอินโดจีนนั้น พบว่า มีการปลูกกัญชากันมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เช่นเดียวกัน สำหรับประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีกหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ตลอดจนประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง พบว่า มี การเสพกัญชากันอย่างกว้างขวาง และจากรายงานขององค์การสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2505 ระบุว่า 10 ประเทศ เช่น อินเดียและปากีสถานใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ รวมยอดได้ปีละ 299 กิโลกรัม

ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Recent Posts