การแปรรูปผลผลิตจากกัญชา

การแปรรูปผลผลิตจากกัญชา – โดยทั่วไปแล้ว การแปรรูปกัญชามักจะใช้สถานที่บริเวณที่ห่างไกลจากชุมชน เช่น ตามป่าเขา หรือในถ้ำ วิธีแปรรูปกัญชาที่นิยมทำมี 2 วิธี ได้แก่ การทำเป็นกัญชาแท่งและ กัญชาอัดแท่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กัญชาแท่ง – คือ นำกัญชาที่เตรียมไว้มาพันกับไม้ไผ่ซึ่งผ่าเป็นอันเล็กๆ คล้ายก้านธูปยาวประมาณ 5 นิ้ว มัดด้วยปอหรือเชือกเส้นเล็กๆ จนได้จำนวนเท่าที่ต้องการและนำมาเรียงไว้เป็นตั้งๆ ซึ่งเรียกว่า”ตั้ง” คล้ายบุหรี่ มี 3 แถว ด้านนอกแถวละ 7 แท่ง และด้านใน 6 แท่ง รวมทั้งละ 20 แท่ง จากการทำเป็น”ตั้ง” นี้แล้ว อาจจะนำมารวมกันในปริมาณ 20 ตั้ง แล้วนำมาบรรจุถุงพลาสติกที่เรียกว่า 1 ห่อเล็กและถ้ารวมในปริมาณ 100 ตั้ง จะเรียกว่า 1 ห่อใหญ่ โดยผู้ผลิตจะบรรจุในถุงพลาสติกอย่างดี

กัญชาอัดแท่ง – เป็นวิธีแปรรูปกัญชาที่ง่ายและสะดวก โดยใช้เครื่องมือ คือ แม่แรงและบล็อกที่เป็นกล่องเหล็กรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมีความกว้างประมาณ 40 ซม. ยาวประมาณ 75 ซม. หนาประมาณ 5 ซม.กล่องนี้มีฝาเปิดปิดได้ วิธีการอัดคือ นำกัญชาแห้งมาใส่ในกล่องเหล็กจนเต็ม ปิดฝาไว้ แล้วใช้แม่แรงอัด

กัญชาตากแห้งเตรียมอัดแท่ง

กัญชาตากแห้งเตรียมอัดแท่ง

ที่มา : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Recent Posts