การเก็บเกี่ยว

5. การเก็บเกี่ยว พริกจะให้ผลผลิตหลังจากที่ย้ายกล้าลงแปลงปลูกแล้วประมาณ 70 – 95 วัน แต่ในระยะแรกผลผลิตจะได้น้อยและจะค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกๆ 7 – 10 วัน ถ้ามีการบำรุงรักษาดี และให้น้ำอย่างเพียงพอ พริกอาจจะมีอายุสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 1 ปี การเก็บพริกควรคัดเลือกเก็บพริกสดที่แก่จัด โดยสังเกตจากสีผิวเขียวสดเป็นมันไม่คล้ำสม่ำเสมอกัน ใส่ตะกร้าไม้ไผ่สานกรุด้วยใบตองหรือตะกร้าพลาสติกมีช่องระบายอากาศ ระมัดระวังอย่าให้บอบช้ำระหว่างการเก็บเกี่ยว เมื่อนำส่งตลาดจะมองเห็นรอยช้ำได้ชัดเจน

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts