การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

6. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

6.1 การเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องรีบขนย้ายเข้าที่ร่มหรือโรงเรือนจุดรวบรวม เพื่อล้างทำความสะอาดคัด บรรจุ อย่ากองผลผลิตเป็นกองใหญ่และให้ลมโกรก เพราะความร้อนที่สะสมในกองจะทำให้สีผิวเปลี่ยนไปได้ควรนำมากองรวมไว้บนกระสอบหรือพลาสติกในที่ร่ม ถ่ายเทอากาศได้ดี เกลี่ยหน้าให้เสมอกันเพื่อชะลอคุณภาพผลผลิตให้นานที่สุด หลังจากนั้นต้องรีบดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ อย่างรวดเร็ว ดังนี้

1. การคัดเลือก คัดเลือกส่วนที่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด ทั้งขนาด อายุ สีสัน เพื่อความสะดวกในการบรรจุ และเลือกที่เป็นโรค-แมลงออกก่อน

2. การบรรจุ เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม มีการระบายอากาศได้ดี เพื่อยึดอายุผลผลิต สำหรับพริกนิยมบรรจุในถุงพลาสติก ถุงละ 10 กิโลกรัม

3. การให้ความเย็น เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตให้นานออกไป ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงราคาผลผลิตและระยะทางในการขนส่ง

4. การเก็บรักษา หากยังไม่พร้อมในการขนส่งควรเก็บผลผลิตในที่มีความเย็น ความชื้นที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิ 5 – 10 *C ความชื้นสัมพัทธ์ 85 – 95 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้เก็บรักษาผลผลิตได้นาน 2 – 5 สัปดาห์

5. การขนส่ง หากยังไม่มีรถห้องเย็น ควรขนย้ายในเวลากลางคืน หากจำเป็นต้องขนย้ายเวลากลางวันควรใช้ผ้าใบคลุมและให้มีที่ว่างด้านบนเพื่อให้อากาศหมุนเวียนตี เพื่อลดความเสียหาย

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts