การปลูกเฮมพ์ตามเป้าหมายการใช้ประโยชน์

การปลูกเฮมพ์ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ตามเป้าหมายการใช้ประโยชน์

1. อายุสั้น หรือประมาณ 90 วัน ตามรูปแบบการปลูกของชนเผ่าม้งในการนำเปลือกไปทำเส้นใย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม คือ

1.1 ลำต้น = เปลือก (fibre)+แกน (shivs)

1.2 ใบ (leaves)

2. อายุปานกลาง หรือประมาณ 120-150 วัน

2.1 ดอก (flower)

2.2 ลำต้น = เปลือก (fibre)+แกน(shivs)

2.3 ใบ (leaves)

3. อายุยาว หรือประมาณ 180 วัน

3.1 เมล็ด (seed)

3.2 ลำต้น = เปลือก (fibre)+แกน(shivs)

3.3 ใบแก่ (leaves)

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

Recent Posts