การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว – หลังจากปลูกได้ 7 เดือน ขมิ้นเริ่มมีใบเหลืองแสดงว่าหัวขมิ้นเริ่มแก่ ควรปล่อยให้ขมิ้นอยู่ในแปลงอีก 2 เดือน คือขมิ้นจะมีอายุ 9-10 เดือน เพื่อให้แก่เต็มที่จึงขุด ก่อนขุดควรรดน้ำก่อนทุกครั้งเพื่อให้ดินอ่อนนุ่มสะดวกต่อการขุดและช่วยให้แง่งไม่หัก ขมิ้นกอหนึ่งจะมีลำต้นใต้ดินหรือคอร์ม 2-8 หัว แง่งนิ้ว 10-25 อัน ถ้าในปีแรกไม่ขุดขึ้นก็สามารถปลูกในที่เดิมได้ไม่เกิน 3 ปี มิฉะนั้นจะมีปัญหาการสะสมโรคและแมลงในดิน

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts