การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ – ใช้เหง้าหัวหรือแง่งนิ้ว ที่มีตาอยู่ 2-3 ตา/ชิ้นพันธุ์ หรือแง่งย่อยทั้งแง่ง ปกติที่ชาวบ้านปลูกขายจะใช้เหง้าปลูกเพราะเจริญเติบโตเร็วกว่า ส่วนแง่งทั้งหมดจะส่งขาย

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts