โรคและแมลง

โรค -ได้แก่โรคที่เกิดจากเชื้อรา ได้แก่ โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp. โรคใบไหม้และตาย ยังไม่พบเชื้อสาเหตุ อาการใบแห้งตายและรากเน่า เกิดจากเชื้อรา Pythium sp. เนื้อเยื่อที่รากเน่า – พบเชื้อรา Fusarium sp.

แมลง – ได้แก่ เพลี้ยหอย หนอนผีเสื้อกินใบและหนอนปลอก จะดูดน้ำเลี้ยงจากเหง้าขมิ้นและกัดกินใบ

ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับโรคแมลง  ก่อนปลูกควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วย ไดโฟลาแทน  เพื่อป้องกันโรครากเน่าหากมีแมลงรบกวนมากัดกินใบต้องพ่นด้วยเซฟวิน บางครั้งอาจเกิดโรค ใบจุด (Leaf spot) ป้องกันโดยพ่นยาพวกเบนเลท

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts