มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 10 เรื่อง

1. ผลของสารสกัดหยาบขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตของปลาคาร์ป

2. ประสิทธิภาพของผงขมิ้นชันต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อ แบคทีเรียในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 179

3. การวิเคราะห์การทำงานของยีนที่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันโดย RNA interference

4. รายงานโครงการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชัน เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

5. การย้อมสีละมุดด้วยสีผสมจากขมิ้นชันและกระเจี๊ยบแดงเพื่อทดแทนสีย้อมผ้าสังเคราะห์

6. การศึกษาการใช้ผงขมิ้นชันในอาหารไก่

7. รายงานโครงการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชัน เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

8. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการตรวจวัดปริมาณของสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ ในขมิ้นชันด้วยวิธีรงคเลขผิวบางโดยใช้เทคนิคเชิงภาพ

9. รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่อง การวิจัยและพัฒนาน้ำมันขมิ้นที่สกัดจากขมิ้นชันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์

10. รายงานการวิจัย การศึกษาต้นทุนและผลผลิตสดของขมิ้นชัน

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts