การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว – ขุดหัวและผ่าหัวภายใน 3-4 วัน ถ้าทิ้งไว้นานหัวจะแห้งและเน่า ขั้นตอนต่อไปคือการปอกเปลือกออก ใช้มีดฝานเป็นชิ้นบางๆ ตากแดด 3 วัน เมื่อแห้งสนิทบรรจุลงกระสอบแล้วนำไปจำหน่าย โดยปกติแล้วกวาวเครือที่เก็บเกี่ยวจะมีขนาดหัวใหญ่กว่า 2 กิโลกรัม กวาวเครือขาวที่ปลูกจากเมล็ดสามารถเก็บเกี่ยวหัวใต้ดินไปใช้ได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี แต่เมื่อทิ้งไว้ในแปลงเป็นเวลา 2-3 ปี กวาวเครือจะให้สารสำคัญ เช่น Puerarin. Daidzein และ Genistein สูงที่สุด เมื่อเปรียบเที่ยบกับหัวกวาวเครือพันธุ์เดียวกันที่อายุ 1-5 ปี นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า การสะสมปริมาณสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ และสูงที่สุดในขณะที่ต้นกวาวเครือขาวพักตัวในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ดังนั้นจึงควรเก็บเกี่ยวหัวกวาวเครือในช่วงนี้จึงได้ปริมาณสารสำคัญสูงที่สุด

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts