การแปรรูป

การทำแห้ง – หลังจากขุดหัวกวาวเครือแล้ว ควรล้างทำความสะอาดเอาเศษดินทรายหรือวัชพืชออกให้หมด นำมาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม หลังจากนั้นจึงปอกเปลือกและฝานเป็นชิ้นบาง ๆ นำเรียงในตะแกรงแล้วนำไปตากแดดให้แห้งถ้าแดดจัดจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน หรืออาจนำไปอบให้แห้งในตู้อบที่มีลมร้อนเป่าที่อุณหภูมิประมาณ 55 องศาเซลเซียส จะใช้เวลาอบประมาณ 12-36 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีปริมาณมากหรือน้อย หลังจากตากหรืออบหัวกวาวเครือแห้งแล้ว ควรนำมาบรรจุถุงเก็บไว้ในที่ร่มหรือห้องเย็นเพื่อรอการจำหน่ายหรือแปรรูปต่อไป (ข้อควรสังเกตหลังจากขุดหัวกวาวเครือแล้ว ควรทำให้แห้งให้เสร็จภายใน 3 วัน ในกรณีที่ไม่มีห้องเย็นเก็บ หรือมีแผลที่หัวกวาวเครือ มิฉะนั้นหัวกวาวเครือจะเน่าเสียหายหมด)

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts