โรคและแมลง

โรคและแมลง – ในแปลงปลูกกวาวเครือขาวพบศัตรูค่อนข้างน้อยที่พบบ้างได้แก่ หนอนคืบ หอยทาก และตุ่นซึ่งเป็นแมลงศัตรูของกวาวเครือในธรรมชาติแมลงบางชนิดที่มาดูดน้ำเลี้ยงใบ ส่วนโรคพบโรคใบจุดสีน้ำตาล ซึ่งศัตรูทุกอย่างมีการเข้าทำลายน้อยมากไม่กระทบต่อผลผลิตกวาวเครือขาว ส่วนวัชพืชในแปลงปลูกกวาวเครือที่พบ ได้แก่ ผักยาง

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts