การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว – มะขามป้อมจะให้ผลผลิต ปลูกตอนกิ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี จะออกผลผลิต
การปลูกเพาะเมล็ด ใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี ให้ผลผลิต ผลสุกขยายขนาดโตเต็มที่ จะมีสีเขียวอมเหลือง ออกใสๆ ให้เด็ดออกจากขั้วออกมา แล้วต้องระวังอย่าทำหล่น อาจทำให้ผลช้ำเสียหายได้

การเก็บรักษามะขามป้อม – นำมะขามป้อมสุกที่ตัดไว้ นำมาใส่ในภาชนะที่โปร่งระบายอากาศดี แล้ววางไว้ในที่อากาศถ่ายเท หรือแช่ตู้เย็นจะเก็บรักษาไว้ได้นาน

 ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts