สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม – ชอบแดดจัด ดินร่วน ดินปนทราย

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts