การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ – โดยใช้เมล็ดและการตอนกิ่ง

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts