โรคและแมลง

โรคและแมลง – ต้นมะขามป้อมไม่ค่อยมีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวน จะมีเพียงแต่เพลี้ยแป้งดูดกินน้ำเลี้ยงจากผล และมีมดที่เป็นพาหะพาไปในส่วนต่างๆ ของต้นมะขามป้อม

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts