แหล่งผลิต

แหล่งผลิต แหล่งที่ผลิตขิงเป็นการค้า ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เลย พะเยา เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts