โรคและแมลง

โรค ของขิงที่พบมากได้แก่ โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดซึ่งเกิดจวกเชื้อรา โรครากปมซึ่งเกิดจากไส้เดือนฝอย โรคขิงเน่าซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียและอาจเกิดจากเชื้อราก็มี ซึ่งโรคเน่ามักเกิดได้ง่ายในบริเวณที่ปลูกขิงซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง วิธีแก้คืออย่าปลูกซ้ำที่นาน ๆ หรือควรมีพืชอื่นปลูกคั่น

แมลงศัตรู ของขิงได้แก่ หนอนหรือตั๊กแตนกินใบ เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอยและไส้เดือนฝอย

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts