พันธุ์ขิงที่นิยมปลูกในประเทศไทย

1. ขิงใหญ่ หรือขิงหยวกหรือขิงขาว ลักษณะแง่งใหญ่ ข้อห่าง เนื้อละเอียด มีเสี้ยนน้อยมาก รสไม่เผ็ดจัดเมื่อลอกเปลือกออกเนื้อในไม่มีสีหรือมีสีเหลืองเรื่อ ๆ ตามที่ปรากฏบนแง่งมีลักษณะกลมมนปลายใบป้านและมีความสูงมากกว่าชิงเล็ก เหมาะสำหรับรับประทานเป็นขิงอ่อนหรือขิงดอง

2. เล็กหรือขิงเผ็ด ลักษณะเป็นแง่งเล็ก สั้น ข้อถี่ เนื้อมีเสี้ยนมาก และรสค่อนข้างเผ็ด เมื่อลอกเปลือกออกแล้วมีสีน้ำเงินปนเขียว ตาบนแง่งมีลักษณะแหลม ปลายใบแหลม การแตกกอดี นิยมใช้ทำยาสมุนไพรและทำขิงแห้งเพราะให้น้ำหนักดีกว่าขิงหยวก แต่ไม่นิยมปลูกในลักษณะขิงอ่อนเพื่อส่งโรงงานแปรรูป

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts