การดูแลรักษา

การใส่ปุ๋ย นิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดหรือกากถั่วต่างๆ โดยใส่ขณะทำการเตรียมดินและใส่หลังปลูก 2 ครั้ง โดยครั้งแรกใส่หลังปลูก 2 และ 4 เดือน ในอัตรา 5.000 กก./ไร่ ปุ๋ยคอกที่นิยมใช้คือปุ๋ยมูลไก่ มูลสุกร มูลค้างคาว สำหรับมูลเป็ดห้ามใช้กับขิงเด็ดขาดเพราะจะทำให้เป็นจุดดำไม่เป็นที่นิยมของพ่อค้า ราคาจะตกด้วย ส่วนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ถ้าไม่จำเป็นแล้วไม่ควรใช้เพราะเมื่อปุ๋ยไปสัมผัสกับแง่งขิงแล้วจะทำให้เกิดโรคเน่าได้ง่ายและทำให้ผลผลิตต้นทุนสูงอีกด้วย

การกลบพูนโคนต้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยกระตุ้นให้แตกกอดีขึ้นและแง่งเจริญเดิบโตสมบูรณ์ดีด้วย ปกติจะทำ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 จะทำเมื่อขิงอายุประมาณ 2 เดือน โดยใช้จอบโกยดินบนสันร่องกลบโคนต้นขิงประมาณครึ่งหนึ่งของร่อง ครั้งที่ 2 กระทำหลังหลังจากครั้งแรกประมาณ 1 เดือน คือเมื่อขิงอายุประมาณ 3 เดือน ให้ใช้จอบโกยดินบนสันร่องให้เสมอกับดินในท้องร่อง มักจะใช้กับขิงที่ปลูกโดยอาศัยน้ำฝนเท่านั้น แต่ต้องระวังเครื่องมือถูกแง่งขิงเพราะจะทำให้เกิดแผลซึ่งจะทำให้เชื้อโรคเข้าทำลายได้ง่าย

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

 

Recent Posts