การปลูก

การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ โดยใช้เหง้าแก่ หั่นเป็นท่อนๆ ละ 2 – 3 ตา

การเพาะปลูก ขิงสามารถปลูกได้ดีตั้งแต่ระดับน้ำทะเลจนกระทั่งความสูงประมาณ 1,500 เมตร ในดินร่วนปนทรายหรือดินเหนียวปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ชอบอากาศชื้นและมีอุณหภูมิสูงพอควร ต้องการน้ำมาก ต้องการน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 800 – 1,000 มิลลิเมตร ไม่ชอบในที่ลุ่มและมีน้ำขังเพราะจะทำให้เหง้าเน่าง่าย ไม่ต้องการแสงแดดโดยตรง เพราะจะทำให้ไม่งอก จึงต้องใช้วัสดุพรางแสงให้มีแสงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ถ้าฝนมากแฉะให้รีบเปิดวัสดุพรางแสงออกเพื่อให้แปลงได้รับแสงแดดเต็มที่จะช่วยลดปัญหาโรคเน่าของชิงได้

แหล่งปลูกที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์อุทัยธานี ตาก กาญจนบุรี เพชรบุรี ผลผลิตส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เก็บเกี่ยวในรูปของขิงอ่อน นำมาทำขิงดองเพื่อการส่งออก ร้อยละ 20 บริโภคหรือส่งออกในรูปขิงแก่ และใช้ทำพันธุ์ ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 ใช้บริโภคสด

ปลูกโดยใช้เหง้า ขิงที่ใช้ทำพันธุ์ควรเป็นขิงแก่อายุ 10-12 เดือน การเก็บท่อนพันธุ์ควรนำไปผึ่งในที่ร่มแห้งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ก่อนปลูกหั่นท่อนพันธุ์ให้มีตาประมาณ 2-3 ตา แล้วนำไปแช่ในน้ำยาป้องกันโรครากเน่าและเชื้อราประมาณ 10 นาที แล้วนำไปผึ่งให้แห้งอีกที่ก่อนนำไปปลูก การปลูกใช้วิธีการยกร่องปลูกเพื่อให้มีการระบายน้ำดี ระยะห่างระหว่างร่อง ประมาณ 50-70 ซม. สูงประมาณ 15-25 ซม. ความยาวไม่แน่นอนขึ้นกับขนาดของพื้นที่ โดยฝังเหง้าขิงลึก 4-5 ซม. หลุมละ 1 ท่อน ระยะระหว่างหลุม 25-35 ซม.

ฤดูปลูกขิง ปกติมี 2 ฤดู

1. ฤดูปลูกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ซึ่งจะเก็บขิงอ่อน (อายุ 3 เดือน) ได้ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม หรือถ้าไม่เก็บขิงอ่อนจะเก็บไว้เป็นขิงแก่ก็สามารถเก็บได้ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

2. ฤดูปลูกระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม จะเก็บขิงอ่อนประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม หรือจะทิ้งไว้เป็นขิงแก่ก็จะไปเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ การปลูกชิงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทำขิงดอง ควรเป็นขิงอายุประมาณ 4-6 เดือน การปลูกขิงวิธีนี้จะทำโดยเตรียมแปลงเพาะให้กว้าง 1 -2 เมตร ใส่ทรายลึก 25-30 ชม. วางท่อนพันธุ์ขิงทั้งแง่งในแนวตั้งให้เอียงเล็กน้อยโดยมีส่วนยอดชูขึ้นด้านบน วางเรียงติดต่อกันจนเต็มร่องตลอดทั้งแปลง ระยะระหว่างร่องห่างกันพอควรเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยว หลังจากนั้นใช้ทรายกลบทับท่อนพันธุ์สูงประมาณ 10 เซนติเมตร รดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมออย่าให้แฉะ พรางแสงให้มีแสงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือนจะมีหน่อแทงออกมา ต่อจากนั้นประมาณ 3 เตือน จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 3-5 รุ่น แต่ละวุ่นห่างกันประมาณ 12-15 วัน การเพาะขิงวิธีนี้ใช้เวลาน้อยและให้ผลผลิตสูง และเมื่อเก็บเกี่ยวรุ่นสุดท้ายแล้วยังสามารถขุดเอาท่อนพันธุ์มาจำหน่ายได้อีกด้วย

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts