การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวหัวบนใบ – เริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน โดยเก็บหัวที่ร่วงหล่นจากต้นที่แห้งหมดสภาพแล้วเท่านั้น ต้นที่ใบยังสดจะยังไม่เก็บ นำหัวบนใบที่ได้ไปผึ่งแดด 1-2 วัน ใส่ถุงตาข่ายแขวนไว้ หรือใส่ตะแกรงวางเป็นชั้นๆ ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก

การเก็บเกี่ยวหัวใต้ดิน – ที่มีอายุ 2-3 ปี เก็บเกี่ยวเมื่อต้นบุกตายไปแล้วมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ควรขุดด้วยความระมัดระวัง และขุดทุกระยะของหลุมปลูกเพราะมีหัวขนาดแตกต่างกัน ถ้าดินแห้งได้เลย แต่ถ้าดินเปียกควรทิ้งไว้ในแปลงให้ดินแห้งร่วงหลุดจากหัว

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว – นำหัวบุกที่ขุดได้เก็บในโรงเรือน และห้ามล้างน้ำก่อนเก็บเพราะหัวบุกเน่าเสียได้ง่าย

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts