การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ – การเพาะขายพันธุ์บุกสามารถทำได้หลายวิธี อาทิ ปลูกโดยการใช้หัวลูกบุก ปลูกด้วยการแบ่งหัว ปลูกจากบุกเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการปลูกด้วยเมล็ด แต่ที่นิยมมาก คือ การปลูกด้วยหัวลูกบุกที่ได้จากต้นพ่อแม่ที่ปลูกไว้ 3-4 ฤดู ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 นิ้ว ซึ่งหากใช้หัวบุกขนาดนี้ เมื่อปลูกได้ 3-4 ปี จะได้หัวบุกน้ำหนักประมาณ 7-10 กิโลกรัม

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts