การปลูกและการดูแลรักษา

การปลูกและการดูแลรักษา

  • ปลูกโดยใช้เหง้า ตัดเป็นท่อน ๆ ชุบด้วยสารป้องกันเชื้อรา ทิ้งไว้สักครู่ แล้วทำการปลูกลงในแปลงที่เตรียมไว้
  • ปลูกโดยใช้เหง้าเพาะให้งอกก่อน โดยทำการเพาะเหง้าที่ตัดเป็นท่อน ๆ ในกระบะทราย ให้แทงยอด แตกใบประมาณ 2 ถึง 3 ใบ จึงย้ายลงปลูกในแปลงปลูก
  • แยกกอแล้วนำไปปลูก

การเตรียมดิน

  • ผสมดินร่วน แกลบดิบ ทรายหยาบ ให้เข้ากัน ทรายหยาบจะทำให้ดินร่วนระบายน้ำได้ดี และเมื่อถึงเวลาขุดจะทำให้ขุดง่ายและ ล้างดินออกได้ง่าย ใส่ลงในภาชนะ และนำท่อนพันธุ์ หรือกอที่แยกมาลงปลูก กลบดินแล้วรดน้ำพอชุ่ม
  • ถ้าทำแปลง ยกร่อง ให้ไถพรวนดิน กำจัดวัชพืช และผสมแกลบดิบ ทรายหยาบ ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน และทำการปลูก

การให้น้ำ

  • หลังปลูกในระยะแรก รดน้ำพอชุ่มวันละ 1 ครั้งในตอนเช้า
  • เมื่อต้นโต เว้นระยะการรดน้ำ แต่ควรสังเกตสภาพอากาศ และสภาพดิน หากอากาศร้อนจัด ฝนทิ้งช่วง หรือดินแห้งไป ควรรดน้ำเพิ่ม

การให้ปุ๋ย

  • ควรใส่ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก แต่ถ้าดินเป็นดินร่วนซุย หรือมีความอุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย

การกำจัดวัชพืช

  • เมื่อมีวัชพืชขึ้น ควรรีบกำจัด ห้ามปล่อยทิ้งไว้จะกำจัดยาก ห้ามใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีกำจัดวัชพืช เนื่องจาก ไพล ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางยา***

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts