สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม – รางจืดเป็นพืชที่เจริญเติบโตขึ้นอยู่ตามป่าดงดิบ ป่าละเมาะ หรือทุ่งหญ้า รางจืดจึงสามารถปลูกได้ทั่วไป ชอบดินร่วนปนทราย ชอบความชุ่มชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รางจืดเป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดปานกลาง คือ ไม่ต้องการแสงแดดที่จัดมากเกินไป

ที่มา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Recent Posts