การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว – อัญชันจะออกดอกเมื่ออายุ 45-60 วัน และจะเก็บดอกได้ต่อเนื่อง 1-2 ปีอยู่ที่การดูแล การเก็บดอกต้องเก็บสดทุกเช้า ตั้งแต่เช้าตรู่ดอกเริ่มบานเล็กน้อยและควรเก็บให้เสร็จก่อนเที่ยง แล้วรีบนําไปตาก เพื่อให้ได้แดดอย่างน้อยครึ่งวัน และตากต่อในวันต่อไปอีก 1 วัน อัญชันจะแห้งสนิทกําลังดีทดสอบได้โดยการกํา ดอกอัญชันด้วยมือ ในหน้าหนาวดอกอัญชันพักต้น มีดอกประปรายและไม่ค่อยสมบูรณ์ จึงเก็บได้น้อย

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts