การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ – การปลูกอัญชันมีวิธีการปลูกง่ายและขึ้นง่ายไม่ต้องการดูแลรักษามากนักวิธีการปลูกโดยการนำต้นกล้าจากการเพาะเมล็ดมาปลูกลงแปลงปลูก และบริเวณใกล้แปลงปลูกควรมีรั้ว หรือไม้ระแนงเพื่อ ให้เถาอัญชันเลื้อยพาด หรือยึดเกาะเพื่อการทรงตัวได้

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts