สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม – อัญชันเป็นพืชล้มลุกชอบขึ้นกลางแจ้งในที่ได้รับแดดเต็มที่และจะเลื้อยยาวไปไกลได้ถึง 7 เมตร เลยทีเดียว พอถึงฤดูแล้งเถาจะแห้งตายไป แต่ถ้าหากมีน้ำเพียงพอและดูแลอย่างเหมาะสมก็จะสามารถปลูกอัญชันให้ออกดอกงามได้ตลอดปีและมีอายุยาวนาน อัญชันยังเป็นพืชที่ทนต่อสภาพอากาศแห้งแล้งได้ดี ดูแลไม่ยาก แถมไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนเลยด้วย เพียงแต่เราต้องเลือกปลูกในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดอย่างเหมาะสม ไม่จัดเกินไป ไม่น้อยเกินไป มีไม้ระแนงให้เถาเลื้อยพาด รดน้ำให้พอชุ่มวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น และเลือกใช้ดินร่วนปนดินทรายในการปลูก พร้อมกับผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกลงไป เท่านี้ก็ได้จะต้นอัญชันที่เจริญเติบโตได้ดีและออกดอกสวยงามแล้ว

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts