การแปรรูป

น้ำอัญชันมะนาว

ส่วนผสม
1. ดอกอัญชัน
2. น้ำ
3. น้ำเชื่อม
4. น้ำมะนาว
5. น้ำแข็ง

วิธีทำ
1. ต้มอัญชันในน้ำร้อน 3 นาที กรองดอกอัญชันออก
2. ใส่น้ำเชื่อมและน้ำมะนาว ใส่น้ำแข็งพร้อมทาน

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts