การเก็บเกี่ยว


ใช้เสียมแซะใต้รากในการเก็บเกี่ยว

 นำต้นที่ขุดได้มาล้างน้ำ ตัดรากและเก็บใบเหลืองออกพร้อมจำหน่าย

การเก็บเกี่ยว – เก็บใบที่สมบูรณ์เต็มที่หลังจากปลูกประมาณ 60 -90 วัน เริ่มเก็บเกี่ยวได้ ใช้เสียมเหล็กขุดเซาะบริเวณใต้ราก แล้วดึงเอาต้นบัวบกออกมาล้างน้ำทำความสะอาด เก็บใบเหลืองออก

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts