สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม – ชอบที่ชื้นแฉะ และมีแสงแดด

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts