การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ – ขยายพันธุ์โดยการปักชำ เพาะเมล็ด และใช้ไหล

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

Recent Posts