โรคและการควบคุมดูแล

โรคและการควบคุมดูแล : พืชกระท่อมที่ปลูกในที่ฝนตกชุก เช่น จังหวัดระนอง จะเกิดโรคเชื้อราจุดดำ ใช้วิธีเอาน้ำปูนขาวละลายรดหรือฉีดพ่น เมื่อมีแสงแดดเต็มที่โรคนี้จะหายไป

โรครากเน่า : ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา มีคุณสมบัติช่วยป้องกันเชื้อราฉีดพ่นทางใบและราดโคนต้น

แมลงศัตรูพืช : การจัดการกับแมลงศัตรูพืชประเภทหนอนและเพลี้ยควรใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมีเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร

ที่มา : สาระเกษตร

 

Recent Posts