การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ – พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกและใช้เพื่อการแปรรูปทางอุตสาหกรรม คือ พันธุ์ Aloe Barbadensis Mill การขยายพันธุ์ว่านหางจระเข้ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การแยกหน่อ, การตัดเหง้า, การปักชำยอดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แต่วิธีที่เป็นที่นิยมและสะดวกที่สุด คือ การขยายพันธุ์ ด้วยวิธีการแยกหน่อของว่านหางจระเข้ จากต้นแม่ที่มีความสูงประมาณ 20 ซม. โดยใช้มีดตัดออกจากต้นและวางไว้ในที่ร่มเย็น 7-10 วัน จนกว่ารอยตัดแห้งไปโดยธรรมชาติ แล้วจึงนำไปปลูก ว่านหางจระเข้แพร่พันธุ์ได้ดีและได้รับการยอมรับในทุกดิน

การแยกหน่อ  ใช้พลั่วมือหรือเสียมเล็ก ๆ ขุด แล้วใช้มีดคม ๆ ตัดแยกออกมาเพื่อป้องกันการหักหรือช้ำ นำมาปลูกในหลุมที่เตรียมไว้

การตัดเหง้า -ใช้มีดตัดลำต้น โดยให้ส่วนที่ตัดมีตาหรือข้ออย่างน้อย 1 ตาหรือ 1 ข้อ เพื่อให้กำเนิดต้นใหม่และรากเมื่อนำไปปลูก

การปักชำยอด – ตัดส่วนยอดนำไปปักชำก่อน เมื่อแตกหน่อและรากจึงขุดแยกไปปลูกในแปลงต่อไป

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ – ใช้เนื้อเยื่อเจริญนำไปปั่นและเพาะเลี้ยงในอาหารวุ้นในห้องปฏิบัติการ เมื่อเจริญแล้วถ่ายลงเพาะเลี้ยงในกระถาง ถุงพลาสติกและแปลงปลูกต่อไป

พื้นที่ 1 ไร่ ใช้ต้นพันธุ์ประมาณ 3,000-3,600 ต้น

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts