สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม – ปลูกได้เกือบทุกฤดู แต่ถ้ามีการชลประทานที่ดีน่าจะปลูกฤดูแล้งก่อนฤดูฝน เพราะถ้าปลูกฤดูฝน จะทำให้มีน้ำค้างตรงกาบใบ และเมื่อแดดออกจะทำให้ลวกกาบใบ กาบใบจะเน่าได้ ดินชอบดินปนทราย หรือดินร่วน แต่ต้องมีการระบายน้ำดี แสงแดดรำไรถึงปานกลาง

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts