ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรค

อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงหมึกเชิงอุตสาหกรรม คืออาหาร โดยเฉพาะในระยะการอนุบาล หรือ 1 เดือนแรก เนื่องจากหมึกเป็นสัตว์กินเนื้อ และกินในปริมาณมากเพราะต้องการพลังงานสูง ในระยะวัยอ่อนชอบกินอาหารมีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่กระตุ้นความสนใจ สีแวววาว เนื้ออ่อนนุ่ม และมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับตัวเอง เช่น ลูกปลา ลูกกุ้ง ฯลฯ

ที่มา : อ้างอิงจากกรมประมง เรื่องปลาหมึก จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง

Recent Posts