ความสำคัญของการเพาะเลี้ยงหมึก

ความสำคัญของการเพาะเลี้ยงหมึก

เนื่องจากผลผลิตทั้งหมดจับมาจากทะเล จึงเสี่ยงต่อการถูกจับมาใช้เกินกำลังการผลิตของธรรมชาติ หมึกซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญรองจากกุ้งแต่กลับยังไม่มีการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ และปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดสามารถทำได้สำเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างกว้างขวางเท่ากับสัตว์น้ำชนิดอื่น ทำให้ขาดข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเพื่อสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม หมึกที่สามารถเพาะเลี้ยงได้จนครบวงจรชีวิต ได้แก่ หมึกหอม หมึกกระดองลายเสือ หมึกกระดองหางไหม้ และหมึกหูช้าง

ที่มา : อ้างอิงจากกรมประมง เรื่องปลาหมึก จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง

Recent Posts