ความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ

หมึกเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดของประเทศรองจากกุ้ง ญี่ปุ่นเป็นตลาดรับซื้อใหญ่ที่สุด รองลงมา คือ อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา หมึกสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งตัว 80% ของน้ำหนักใช้บริโภค ส่วนที่เหลือสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเป็นแคลเซียม ไคโตซาน ส่วนผสมของยาสีฟัน และเครื่องสำอาง

ที่มา : อ้างอิงจากกรมประมง เรื่องปลาหมึก จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง

Recent Posts