การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว – เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่ออายุได้ 7-8 เดือน หรือสังเกตจากใบ และลำต้นจะมีลักษณะสีเหลืองและจะยุบตัวลง การเก็บเกี่ยวใช้มือถอนหรือจอบขุดก็ได้ แต่ควรทำขณะดินมีความชื้น ถ้าดินแห้งควรรดน้ำก่อน เพื่อลดความเสียหายในขณะเก็บเกี่ยว แล้วนำมาล้างน้ำทำความสะอาด

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts