สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 8 เรื่อง

1. เอนไซม์โปรติเนสจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga): การทำบริสุทธิ์ การแยกส่วน และการประยุกต์ใช้ในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต

2. สารยับยั้งเอนไซม์โปรติเนสจากไข่ปลาทูน่าพันธุ์ครีบเหลือง (Thunnus albacores): การทำบริสุทธิ์ การจำแนกคุณลักษณะและการประยุกต์ใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิ

3. การศึกษาการเตรียมและการแยกเปปไทด์ที่มีกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่า

4. ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเปส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชั่นแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า

5. โครงการการศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาว่าด้วย “หมวดสินค้าเกษตรและอาหาร : สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งและแปรรูป”

6. การผลิตน้ำมันปลาที่เพิ่มสัดส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอเมก้า-3ในรูปผงแบบไมโครเอนแคบซูเลท

7. การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนจากน้ำทิ้งของการนึ่งปลาจากโรงงานปลาทูน่ากระป๋องด้วย Colloid Gas Aphrons

8. กิจกรรมการย่อยสลายโปรตีน คุณลักษณะบางประการของเอนไซม์โปรตีเอสในกล้ามเนื้อ ปลาซาร์ดีน และการปรับปรุงคุณภาพซูริมิปลาซาร์ดีนด้วยกระบวนการผลิตแบบใหม่

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts