สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

51. การผลิตและสมบัติทางชีวเคมีของสารยับยั้งเอนไซม์โปรตีเนส จากไข่ปลาทูน่าและผลต่อสมบัติเจลซูริมิ

52. การประมงเบ็ดราวปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียโดยเรือประมงต่างชาติที่ขึ้นท่าจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทย

53. เอนไซม์ทริปซินจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga): การทำบริสุทธิ์ การแยกส่วนและการจำแนกคุณลักษณะ

54. การใช้ลักษณะทางกายภาพและประสาทสัมผัสเป็นดัชนีชี้วัดระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีน (Sardinella gibbosa) บรรจุกระป๋อง

55. การวิเคราะห์ฮิสตามีนและความสดของปลาซาร์ดีน ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts