สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 12 เรื่อง

1. การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด (Thubergia laurifolia Linn.) ในหนูขาว ;Toxicity tests of Rang Jert (Thumbergia laurifolia Linn.) leaves aqueous extract in rats

2. การพัฒนาสารสกัดรางจืดเพื่อใช้รักษาแผลอักเสบในช่องปากในผู้ป่วยมะเร็ง;Development of thunbergia laurifolia linn.extract oral gel for the treatment of radiation induced oral mucositis in cancer patients

3. รายงานการวิจัยเรื่องผลของรางจืดต่อการลดพิษพาราไธออนในหนูขาว ;Effect of Thunbergia Laurifolia Linn. on detoxication of parathion in rat;ผลของรางจืดต่อการลดพิษพาราไธออนในหนูขาว

4. การแยกสกัดสารที่เป็นองค์ประกอบหลักจากสมุนไพรรางจืดชนิดดอกสีม่วง โดยวิธีทางเคมี และ HPLC; Extraction and purification of major components from thunbergia laurifolia Linn. by organic solvent extraction and High Performance Liquid Chromatography

5. ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดย่านาง เครือหมาน้อย และรางจืด;Bioactivity and functional properties of Yanang, Krueo Manoy and Rang Chuet extracts

6. การ ใช้พืชสมุนไพรรางจืดเพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Sunfadiazine และ Enrofloxacin ในเนื้อไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้;Detoxificationof sulfadiazine and Enrofloxacin (Antibiotics) in broilers by using Thunbergia Spp.

7. การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในใบรางจืดสดและแห้ง

8. รายงานการวิจัยการทดสอบความเป็นพิษกึ่งระยะยาวของสารสกัดรางจืดในหนูขาว;Sub chronic toxicity studies of Rang Chuet extracts in rats

9. รายงานการวิจัยชีวภาพพร้อมใช้และการนำไปใช้ทางชีวภาพของสารสกัดรางจืด;Bioavailability and bioaccessibility of rang chuet (Thumbergia Laurifolia Lindl.) extract

10. รายงานการวิจัยการทดสอบความเป็นพิษกึ่งระยะของสารสกัดรางจืดในหนูขาว;Sub chronic toxicity studies of Rang Chuet extracts in rats

11. รายงานการวิจัยชีวภาพพร้อมใช้และการนาไปใช้ทางชีวภาพของสารสกัดรางจืด;Bioavailability and Bioaccessibility of Rang Chuet (Thunbergia Laurifolia Lindl.) Extract

12. การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็คโทรสปันจากโปรตีนไหมซิริซิน สารสกัดรางจืด และสารสกัดหญ้าหางม้าสำหรับประยุกต์เป็นแผ่นปิดแผล

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts