สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 8 เรื่อง

1. แผ่นฟิล์มบริโภคได้จากสารสกัดหยาบใบรางจืด

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านพิษจากใบรางจืด

3. การศึกษาความสามารถในการซึมผ่านเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองและเภสัชจลนศาสตร์ในอาสาสมัครสุขภาพดีของสารสกัดใบรางจืด

4. การตรวจสอบฤทธิ์การป้องกันการเสื่อมของระบบประสาทของเหง้ากระชายดำ และใบรางจืด ในโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของระบบประสาท

5. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบริสุทธิ์และสารสกัดมาตรฐานรางจืด

6. การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี

7. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดรางจืดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านพิษจากสมุนไพรรางจืด

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts