สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 10 เรื่อง

1. ผลของรางจืดต่อการลดพิษพาราไธออนในหนูขาว

2. การพัฒนาสารสกัดรางจืดเพื่อใช้รักษาแผลอักเสบในช่องปากในผู้ป่วยมะเร็ง

3. การขจัดพิษของสารจากกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvatabandhu) โดยรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.)

4. การใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Sunfadiazine และ Enrofloxacin ในเนื้อไก่เนื้อ

5. การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากใบรางจืด

6. ผลการต้านการทำลายเซลล์ประสาทของรางจืดที่เกิดจากพิษของสารตะกั่ว :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

7. ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดย่านาง เครือหมาน้อยและรางจืด

8. ผลของรางจืดต่อการพัฒนาและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์

9. การประยุกต์ใช้สารสกัดรางจืดในผลิตภัณฑ์อาหาร

10. การผลิตไมโครแคปซูลของสารสกัดรางจืด เพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts