เยลลี่ผลหม่อน

     การศึกษาผลิตเยลลี่จากผลหม่อ่นเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารของเยลลี่ผลไม้รวาม ทั้งเพิ่มคุณค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยกระบวนการผลิตเยลลี่ผลหม่อนที่เหมาะสม คือ เตรียมผลหม่อนห่าม (แดง) : ผลหม่อนสุกเต็มที่ (ม่วง) ในอัตรา 2:1 ผสมน้ำ 3 เท่า เติมกรดซิตริก 0.8% ทำการคั้น กรอง จนได้น้ำหม่อนสดจากนั้นจึงนำมาผสมน้ำเชื่อมและคาราจีแนน 1.5%จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าเยลลี่น้ำผลหม่อน 20%น้ำตามทราย 30% ให้รสชาติ กลิ่น สี เนื้อ สัมผัส และความชอบรวมใกล้เคียงกับเยลลี่ในอุดมติมาที่สุด จากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการพบว่า เยลลี่ผลหม่อนให้โปรตีน 0.08 กรัม คาร์โบไฮเดรต 34.19กรัม เหล็ก 0.11 มิลลิกรัม แคลเซี่ยม 1.06มิลลิกรัม และพลังงาน 146.17 กิโลแคลอรี่ต่อเยลลี่100 กรัม ถึงคุณค่าทางอาหารจะไม่สูงนัก แต่ก็ยังมีข้อดีกว่าเยลลี่ทั่วไปตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้ใส่สีสังเคราะห์และสารกันบูด โดยใช้น้ำผลหม่อนซึ่งเป็นสีและกลิ่นธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

วิธีการทำ เยลลี่ผลหม่อน

การทำเยลลี่จากผลหม่อนแยกทำเป็น 2 ขั้นตอน คือ

1. เตรียมน้ำผลหม่อน

2. เตรียมน้ำตาลผสมคาราจีแนน

3. เตรียมน้ำผลหม่อน

ส่วนผสม

ผลหม่อนสุก (ม่วง): ผลหม่อน (แดง)

อัตราส่วน 1:2

น้ำ 3 ส่วน

กรดมะนาว 0.8 เปอร์เซ็นต์

ขั้นตอนการทำ

1. เตรียมน้ำผลหม่อน 20 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาลทราย 30 เปอร์เซ็นต์ คาราจีแนน 1.5 เปอร์เซ็นต์และน้ำ

2. นำน้ำตาลทรายและคาราจีแนน มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดี

3. นำน้ำที่เตรียมไว้ตั้งไปพออุ่นๆ ค่อยๆ นำส่วนผสมในข้อ 2 โรยลงในน้ำพร้อมคนไปด้วยจนหมด

4. วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ไม่ให้เกิน 90 องศาเซลเซียส

ขั้นตอนการผสม

1. นำน้ำผสมหม่อนที่เตรียมไว้ ค่อยๆ เทลงในส่วนผสมน้ำเชื่อมพร้อมคนจนหมด ให้ความร้อนจนกระทั่งวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ถึงอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที

2. ยกลง ช้อนฟองออก

3. เทใส่พิมพ์ที่ลวกด้วยน้ำร้อนปล่อยให้เย็นและแข็งตัวแล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น

หมายเหตุ จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าใช้น้ำหม่อน 20 เปอร์เซ็นต์, น้ำตาลทราย 30 เปอร์เซ็นต์ ให้รสชาติ กลิ่น สี เนื้อสัมผัสและความชอบรวมที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด

ที่มา : กรมหม่อนไหม