สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 356 เรื่อง

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ (ปีที่ 2)

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาซูรอสำเร็จรูป จากข้าวพื้นเมือง ข้าวสังข์หยด และข้าวไรซ์เบอรี่

3. การศึกษาประสิทธิภาพการชะลอวัยของผิวหนังทางคลินิก จากสารสกัดเมล็ดข้าวสีแดงแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

4. การผลิตมาร์การีนจากน้ำมันรำข้าวด้วยวิธีการแช่แข็งร่วมกับการดัดแปลงโครงสร้างของน้ำมัน

5. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการคัดเลือกพันธุ์ทนเค็มและทนแล้งของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี

6. การสร้างตู้บ่มลูกแป้งและการแปรรูปกัมมี่เยลลี่จากข้าวหมากผสมสมุนไพรเพื่อเป็นขนมเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและใช้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

7. การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไทยที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หากลุ่มยีนที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงโดยใช้เทคนิค cDNA-SRAP

8. การพัฒนาซีอิ๊วลดโซเดียมโดยใช้รำข้าวสกัดน้ำมันทดแทนการใช้ถั่วเหลือง

9. การทำให้รำข้าวคงตัวและการสกัดน้ำมันรำข้าวบีบเย็นที่มีออริซานอลสูงโดยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค

10. การใช้ประโยชน์จากเส้นใยของฟางข้าวเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ

11. การคัดเลือก และการศึกษาพันธุ์ขั้นต้นของสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นสูง/ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว

12. การเพิ่มความคงตัวของสารกันแดดกรดซินนามิกในเครื่องสำอางโดยเตรียมในรูปสตาร์ชข้าวดัดแปร

13. การพัฒนาเครื่องจักรกลในการผลิตข้าวคุณภาพครบวงจรสำหรับกลุ่มเกษตรกร

14. การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติกำจัดวัชพืชในนาข้าว (การทดสอบในแปลงนา)ปีที่ 3

15. บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(ปีที่3)

16. การพัฒนาวัสดุปิดแผลสองชั้นจากโพลิเมอร์ธรรมชาติผสมสารสกัดจากข้าวและน้ำมันหอมระเหยเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์(ปีที่2)

17. การสืบหาเชื้อพันธุกรรมข้าวทนหนาวและการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวทนหนาวในระยะกล้าและระยะออกดอก

18. การรวบรวมข้อมูลข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายเพื่อการขอรับรองพันธุ์ (ปีที่ 3)

19. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเจลโปรไบโอติกที่มีสารอาหารครบถ้วนจากข้าวกล้องหอมนิลสำหรับผู้สูงอายุ

20. การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจาก Pi9 ทั้ง 4 รูปแบบ คือ Pi2,Pi9,Piz และ Piz-t และศึกษากลไกการสร้างความต้านทานที่มียีนต้านทาน Pik หรือ Pi9

21. การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวสำหรับใช้กรองน้ำมันพืช (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)

22. การพัฒนาสารช่วยทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยาและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากกากแป้งข้าวที่มีสี

23. การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 และปทุมธานี1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์(ปีที่2)

24. สารลดแรงตึงผิวชีวมวลจากน้ำมันรำข้าว

25. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 (ปีที่2)

26. การจัดการเพื่อลดการปนเปื้อนสารหนูในการผลิตข้าวที่ผลิตจากพื้นที่เสี่ยง (ปีที่ 2)

27. การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (ปีที่ 3)

28. การลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกกรณีศึกษา การเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

29. การผลิตและแปรรูปข้าวระยะเม่า พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และทับทิมชุมแพ (กข.69) สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น

30. การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดไร่เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าว ในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

31. การประเมินความสูญเสียจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

32. การเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพพิเศษโดยวิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งการชะลอการสูญเสียสารคุณภาพพิเศษระหว่างการเก็บรักษา

33. การพัฒนาการคงสภาพและการเพิ่มมูลค่ารำข้าวสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโรงสีขนาดเล็ก

34. การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ที่พัฒนาได้จากพันธุ์ข้าว กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ให้มีความต้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

35. การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวเฉดสี

36. การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองและการยอมรับของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน

37. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์

38. วิจัยและพัฒนาชุดอุปกรณ์กำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ล้อเหล็กแคบ

39. การทดสอบเทคโนโลยีโรงงานอบแห้งข้าวเปลือกด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับการเทมเปอร์ริ่งและลมร้อนที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่นจำกัด

40. การจัดการเพื่อลดการปนเปื้อนสารหนูในการผลิตข้าวที่ผลิตจากพื้นที่เสี่ยง

41. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2 และปทุมธานี1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์โดยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือก

42. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่องข้าวระยะที่ 4 ปีงบประมาณ 2558

43. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอความชราที่มีสารสกัดจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงจมูกข้าว

44. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลากากรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ

45. การยืดอายุการเก็บและการคงคุณภาพรำข้าวด้วยกระบวนการคงสภาพแบบเอ็กซ์ทรูชั่นต้นแบบ เพื่อการต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรม และผลต่อการสกัดน้ำมันและคุณภาพน้ำมันรำข้าว

46. การวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ระยะที่ 2

47. การปรับปรุงและขยายผลเพื่อทดสอบตลาดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์

48. การปรับปรุงคุณภาพด้านการหุงสุกของข้าวกล้องที่มีสีด้วยเทคโนโลยีพลาสมา

49. การศึกษาความต้านทานต่อโรคไหม้ของข้าวไร่พื้นเมือง 50 พันธุ์

50. การรวบรวม ประเมินและจำแนกพันธุ์ข้าวไทยคุณภาพพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน

Recent Posts