สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 18 เรื่อง

1. ผลของการรับประทานสับปะรดต่อภาวะการอักเสบของอวัยวะสำคัญภาวะเครียดออกซิเดชั่นและความผิดปกติของการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่มีคอเลสเทอรอลในเลือดสูง

2. การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดพันธุ์ภูแลอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน

3. การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี

4. ภาพสามมิติสำหรับการตรวจสอบไร่เกษตรกรรม กรณีศึกษาไร่สับปะรด

5. ผลการบริโภคสับปะรดสดต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในพลาสมาในอาสาสมัครสุขภาพดี

6. ปริมาณสารพฤกษเคมีในทุเรียน มังคุด และสับปะรดแช่เยือกแข็ง

7. การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพเสริมการทำนา ไร่สับปะรด และรับจ้างทั่วไปอย่างยั่งยืนของเกษตรกรหุบเขาโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

8. ศักยภาพของฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรดในการยับยั้งการย่อยไขมัน

9. ฤทธิ์ป้องกันมะเร็งจากสับปะรด

10. ทดสอบระบบการส่งออกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง

11. ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450

12. ปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์และคุณสมบัติพรีไบโอติกในลิ้นจี่ สับปะรด ลำไย และส้มเขียวหวาน

13. การศึกษาผลของสับปะรด แตงโม และฝรั่ง ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด และการทำงานของเกล็ดเลือดในอาสาสมัครปกติ

14. บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการต้านออกซิเดชั่นและอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรดพันธุ์ภูแลและนางแล

15. สารออกฤทธิ์สำคัญในสับปะรดพันธุ์ที่ผลิตเพื่อการค้าในประเทศไทย

16. การผลิตไบโอดีเซลจากจุลินทรีย์ที่คัดเลือกแล้วในอาหารที่เตรียมจากการสับปะรด

17. การศึกษานิเวศวิทยารูเมนและรูปแบบกระบวนการหมักของโคนมที่ได้รับเปลือกสับปะรด ร่วมกับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบหลัก

18. การถ่ายทอดยีนต้านทานสารกำจัดวัชพืชไบลาฟอสจากสับปะรดดัดแปรพันธุกรรมสู่สับปะรดพันธุ์การค้า

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts