สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 8 เรื่อง

1. การตัดแต่งทรงพุ่มและการจัดการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการออกดอกของมังคุดที่ปลูกในสวนยางพารา

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงของมังคุดและแนวทางแก้ไข

3. การพัฒนาวัตถุดิบต้านแบคทีเรียก่อสิวและต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลมังคุด ในรูปแบบลิโพโซม/เม็ดบีด และผลิตภัณฑ์รักษาสิวรูปแบบเจลบรรจุลิโพโซม/เม็ดบีดสารสกัดมังคุด

4. วิจัยพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดแยกคุณภาพผลมังคุดโดยค่าความถ่วงจำเพาะของ สารละลายด้วยอุปกรณ์ควบคุมแสงอินฟราเรด

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนสมุนไพรเปลือกมังคุดและการประยุกต์ใช้ เพื่อต้านการอักเสบในช่องปาก

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปาก ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชา เพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ

7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงามจากผลมังคุด

8. เทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts